Konoba Kumpar Blizna
Vl. Blaženka Mamut
Tel.:00385/21/897150
Mob.:00385/98/467122 , 00385/98/457097